O firmie

Firma Biuro Nieruchomości Inter-Transfer Bogdan Kołodziejczyk została założona w 1989 r. i jest jedną z najstarszych, posiadających wieloletnią tradycję i doświadczenie firm działającą na lokalnym rynku nieruchomości.

Jesteśmy profesjonalnym i licencjonowanym Biurem Nieruchomości, świadczącym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w zakresie kupna jak i sprzedaży oraz najmu i wynajmu różnych kategorii nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych (działki, domy, mieszkania, nieruchomości przemysłowych i komercyjnych, a także rekreacyjnych). Specjalizujemy się w obsłudze nieruchomości położonych w szczególności w południowo-wschodniej części m.st. Warszawa ze szczególnym uwzględnieniem Dzielnicy Wesoła (osiedla: Wesoła-Centrum, Grzybowa i Zielona, Wola Grzybowska, Plac Wojska Polskiego, Groszówka, oraz Stara Miłosna, a także Dzielnicy: Rembertów, Wawer oraz terenu miasta Sulejówek, a także okolic gm. Halinów i gm. Wiązowna.

Naszą aktywność obejmuje zarówno rynek wtórny jak również rynek pierwotny.

 • rynek wtórny - obsługa nieruchomości rynku wtórnego, nieruchomości już istniejących fizycznie i prawnie, mieszkania, domy i działki zarówno do sprzedaży jaki i wynajęcia
 • rynek pierwotny - obsługa inwestycji deweloperskich, mieszkania, domy wolnostojące, domy w zabudowie szeregowej i bliźniaczej
 • rynek nieruchomości komercyjnych - obsługa nieruchomości komercyjnych, biurowych, handlowo-usługowych, przemysłowych
Świadczymy kompleksową, profesjonalną obsługę pośrednictwa obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych, jak również podmiotów gospodarczych i instytucji.

Właściciel Firmy Inter-Transfer- Bogdan Kołodziejczyk – odpowiedzialny zawodowo licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, doradca ds. inwestycji, legitymujący się licencją zawodową nr 736 nadaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami -WSPON a także Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości -PFRN. Absolwent podyplomowych studiów w zakresie doradztwa inwestycyjnego w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej SGH w Warszawie. Biuro Nieruchomości Inter-Transfer posiada zgodnie z art. 181 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa, zapewniając tym samym bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.


Właściciel Biura Nieruchomości Inter Transfer -Bogdan Kołodziejczyk, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, doradca ds. inwestycji

Spektrum naszych usług obejmuje w szczególności:

 • usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami polegające m.in. na czynnościach zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, najmu lub dzierżawy
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości, weryfikacja i wyjednywanie dokumentów w urzędach, instytucjach
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, postępowania spadkowe
 • sporządzanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
  współpraca z instytucjami wspomagającymi finansowanie nieruchomości, bankami w zakresie nabycia nieruchomości
 • współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie nieruchomości
 • nadzór budowlany
 • usługi geodezyjne
 • doradztwo prawne, współpraca z kancelariami prawnymi,  pełna obsługa notarialna
  usługi doradztwa inwestycyjnego
 • inwestycje własne
Podstawy prawne
Działalność Firmy regulują przepisy prawne, które w sposób szczegółowy określają zakres i charakter naszej działalności, sposób jej wykonywania, a przede wszystkim wskazują obowiązki, jakie należy wypełnić wobec Klienta.
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), w szczególności Dział V Rozdział 2;
 • standardy zawodowe pośredników i zasady etyki zawodowej
 • ustalone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w porozumieniu z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, uzgodnione 18 marca 2009r. z   Ministrem Infrastruktury na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami);
 • ustawy o ochronie danych osobowych
 • z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami);
 • ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 2007r. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami).